Studie stárnoucí pokožky, 2011

Výzkumné centrum

Thomas J. Stephens & partneři, Inc., Texas, Spojené státy americké.

Studie 1: obličej a krk

Cíl

Posoudit účinnost Bi-Oilu při používání u žen s mírně až středně těžce sluncem poškozenou (stárnoucí) pokožkou na obličeji a krku.

Testování

Osoby: 67 účastnic (různých národnostních příslušností) s klinicky stanoveným mírným až středně těžkým poškozením sluncem na obličeji a krku. Buněčná léčba Bi-Oilem zahrnovala 35 osob a léčbu nepodstoupilo 32 osob. Věk účastnic: 30 až 70.

Metodologie

Studie randomizované, kontrolované, účinnost srovnatelně zaslepená. Osoby se zúčastnily počátečního screeningového hodnocení, po němž následovalo týdenní období vymývání. Produkt byl aplikován na obličej a krk dvakrát denně po dobu 12 týdnů. Aplikace byla prováděna pod dohledem při základní návštěvě. Hodnocení byla prováděna po 0, 4, 8 a 12 týdnech. Osoby byly klinicky klasifikovány podle následujících parametrů účinnosti týkajících se obličeje a krku: celkový vzhled, jemné linky, hrubé vrásky, pigmentové skvrny, nestejný odstín pokožky, viditelná drsnost/hladkost, drsnost/hladkost na dotek, zpevněný vzhled a jasnost (mdlost).

Výsledek

Bi-Oil je účinný v rámci zlepšení celkového vzhledu sluncem poškozené (stárnoucí) pokožky na obličeji a krku. Po 8 týdnech bylo dosaženo statisticky významných výsledků podle všech klinicky klasifikovaných parametrů účinnosti. Po 12 týdnech 94% osob, které podstoupily buněčnou léčbu Bi-Oilem, ukázalo statisticky významné zlepšení celkového vzhledu obličeje a 80% osob ukázalo statisticky významné zlepšení celkového vzhledu pokožky na krku.

Studie 2: tělo

Cíl

Posoudit účinnost Bi-Oilu při použití na dekolt, pokožku spodní části nohy a ruky u žen s mírně až středně těžce sluncem poškozenou (stárnoucí) pokožkou.

Testování

Osoby: 67 účastnic (různých národnostních příslušností) s klinicky stanoveným mírným až středně těžkým poškozením sluncem na obličeji a krku. Buněčná léčba Bi-Oilem zahrnovala 35 osob a léčbu nepodstoupilo 32 osob. Věk účastnic: 30 až 70.

Metodologie

Randomizovaná, kontrolovaná, účinnost srovnatelně zaslepená. Osoby se zúčastnily počátečního screeningového hodnocení, po němž následovalo týdenní období vymývání. Produkt byl aplikován na dekolt, dolní část nohou a ruce dvakrát denně po dobu 12 týdnů. Aplikace byla prováděna pod dohledem při základní návštěvě. Hodnocení byla prováděna po 0, 2, 4, 8 a 12 týdnech. Osoby byly jednotlivě klinicky klasifikovány podle následujících parametrů účinnosti v oblasti dekoltu, dolní části nohou a rukou: celkový vzhled, drsnost textury pokožky, suchost/odlupování, viditelná drsnost/hladkost a drsnost/hladkost na dotek.

Výsledek

Bi-Oil je účinný v rámci zlepšení celkového vzhledu sluncem poškozené (stárnoucí) pokožky na těle. Po 4 týdnech bylo dosaženo statisticky významných výsledků podle všech klinicky klasifikovaných parametrů účinnosti. Po 12 týdnech 89% osob, které podstoupily buněčnou léčbu Bi-Oilem, ukázalo statisticky významné zlepšení celkového vzhledu dekoltu, spodní části nohou a rukou.