Проучване за неравномерен тен на кожата, 2011

Изследователски център

Томас Дж. Стивънс и сътрудници, Инк., Тексас, Съединени Американски Щати

Цел

Да се направи оценка на ефикасността на Bi-Oil за подобряване на външния вид на неравномерен тен на кожата и петниста пигментация при използване от жени със слабо до умерено фотоувредена (състарена) кожа на лицето и шията.

Извадка

Пациенти: 67 участнички от женски пол (от различни етнически групи) с клинично установено слабо до умерено фотоувреждане на кожата на лицето и шията. Терапевтичната група, ползваща Bi-Oil, включва 35 пациента, а групата, неползваща Bi-Oil, включва 32 пациенти. Възраст на участниците: от 30 до 70 години.

Метод

Рандомизирано, контролирано, заслепено за ефикасност проучване. Пациентите участват в първоначален скрининг, последван от 1-седмичен период на отсяване. Продуктът се нанася на лицето и шията два пъти дневно в продължение на 12 седмици. Прилагането се извършва под контрол при първата визита. Клинични оценки бяха направени на 0, 2, 4, 8 и 12 седмица. Пациентите са клинично оценени по отделно за неравномерен тен на кожата и петниста пигментация на лицето и шията.

Резултат

Bi-Oil е ефиктивен в подобряването на външния вид при неравномерен тен на кожата и петниста пигментация при фотоувредена (състарена) кожа. След 4 седмици бе постигнат статистически значим резултат и по двата параметъра за лицето и шията. След 12 седмици при 86% от пациентите в терапевтичната група, ползваща Bi-Oil, се отбелязва статистически значимо подобряване на неравномерния тен на кожата на лицето, 71% от пациентите с петниста пигментация на лицето, 69% с неравномерен тен на кожата на шията и 60% с петниста пигментация на шията.