Проучване за неравномерен тен на кожата, 2005

Изследователски център

Фотобиологична лаборатория на Медицински Университет Южна Африка.

Цел

Да се направи оценка на ефикасността на Bi-Oil за подобряване на външния вид при неравномерен тен на кожата.

Извадка

Пациенти: 30 участнички от женски пол и различни етнически групи. Възраст на участничките: от 18 до 55 години. Тип на пигментацията: мелазма на лицето (хиперпигментни петна, т. н. “старчески петна”

Метод

Едностранно заслепено (оценител), рандомизирано, контролирано проучване. Дизайн на проучването - по двойки, което позволява последващо сравняване на пациентите. Пациентите имат двустранна пигментация, което дава възможност за проучване на половината лице/шия. Продуктът е нанасян два пъти дневно в продължение на 12 седмици на целевата област. Нанасянето е извършвано през регулярни интервали, под наблюдение. Оценки са направени на 0, 4, 8 и 12 седмица.

Резултат

Bi-Oil подобри външния вид на неравномерния тен както при светъл, така и при тъмен тип кожа. При 93% от пациентите бе регистрирано подобряване на външния вид на 6 седмица. Наблюдаващият отбеляза еднакво подобрение при светъл и тъмен тип кожа през седмици от 0 до 8. Наблюдаващият отбеляза по-голямо подобрение при тъмния тип кожа през седмици от 8 до 12.