Проучване за стрии, 2010

Изследователски център

Институт proDERM за приложни дерматологични проучвания, Хамбург, Германия.

Цел

Оценка на ефикасността на Bi-Oil за подобряване външния вид на стрии.

Извадка

Пациенти: 38 участници (жени) от различни етнически групи. Възраст: от 18 до 65 години. Причини за стриите: разнородна (след бременност, наддаване на тегло или усилен растеж в юношеска възраст). Места на стриите: коремна област, бедра и хълбоци.

Метод

Двойно сляпо, рандомизирано, плацебо-контролирано проучване. Пациентите имат съпоставими (съответстващи) или достатъчно големи стрии, които позволяват нанасяне на половината площ за последващо сравнение. Продуктът се нанася два пъти дневно в продължение на 8 седмици, с допълнително масажиране в целевата зона. Нанасянето бе извършвано под контрол и на редовни интервали от време. Оценки бяха направени на 0, 2, 4 и 8 седмица. Отчитани са различни параметри на белезите, дефинирани в Скала за оценка на белези от пациента и наблюдаващия (POSAS).

Резултат

Bi-Oil е доказано ефикасен продукт за подобряване външния вид на стрии. Постигнат е статистически значим резултат след само 2 седмици (ден 15), забележим при 95% от пациентите. След 8 седмици (ден 57) 100% от пациентите показват подобрение, два пъти по-изразено от отчетеното на втората седмица. Непрекъснато подобряване по POSAS в течение на проучването.