Проучване за стрии, 2005

Изследователски център

Фотобиологична лаборатория на Медицински Университет Южна Африка.

Цел

Оценка на ефикасността на Bi-Oil за подобряване външния вид на стрии.

Извадка

Пациенти: 20 участнички от женски пол. Възраст на участничките: от 18 до 55 години. Локация на стриите: коремната област.

Метод

Едностранно заслепено (оценител), рандомизирано, контролирано проучване. Дизайн на проучването - по двойки, което позволява последващо сравняване на пациентите. Пациентите имат двустранни стрии в коремната област, даващи възможност за изследване на половината коремна област. Продуктът се нанася два пъти дневно в продължение на 12 седмици в целевата зона. Прилагането е извършвано под контрол през равномерни интервали от време. Оценки са направени на 0, 4, 8 и 12 седмица.

Резултат

Bi-Oil подобри външния вид на стриите при субективна и обективна оценка. 50% от пациентите отбелязват подобрение на външния вид на стриите на седмица 8.