Потребителско проучване за белези, 2002

Изследователски център

Айтън-Муун, Сoмърсет, Англия

Цел

Оценка способността на Bi-Oil да подобри вида на белезите в проучване сред 82 участника.

Извадка

Пациенти: 82 участника, възрастни и деца. Възраст на белезите: от новообразувани до над 10 години. Тип белези: проминиращи (изпъкнали), плоски и свити (под нивото на околната кожа) белези, които варират от леки изгаряния и охлузвания до хирургични белези. Разположение върху тялото: нееднородно

Метод

Продуктът се нанася 3 пъти дневно за 4 седмици. Пациентите са инструктирани да го втриват с масажни движения до пълно абсорбиране на продукта. Интервютата са проведени на 0, 2 и 4-та седмица. Участниците оценяват подобрението, което наблюдават по скала от 1 до 9 (1 - “ без подобрение” и 9 - “голямо подобрение”).

Резултат

82% от участниците регистрират подобрение на външния вид на белезите си след 4 седмична употреба.