Проучване при белези, 2010

Изследователски център

Институт proDERM за приложни дерматологични проучвания, Хамбург, Германия

Цел

Оценка ефикасността на Bi-Oil при подобряване вида на белези.

Извадка

Участници: 36 жени от различни етнически групи. Възраст: от 18 до 65 години. Давност на белезите: от новообразувани до 3 годишни. Разположение върху тялото: корем, крак, ръка, шия, коляно, горната част на тялото.

Метод

Двойно-сляпо, рандомизирано, плацебо контролирано проучване. Пациентите имат съпоставими белези или белези достатъчно големи, за да позволят прилагане върху половината от белега за последващо сравнение. Продуктът се нанася два пъти дневно в продължение на осем седмици, без допълнително масажиране върху целевата зона. Прилагането се извършва под контрол при редовни интервали от време. Оценките са направени на 0, 2, 4 и 8 седмица. Отчитани са различни параметри на белега по Скала за оценка на белези от пациента и наблюдаващия (Patient and Observer Scar Assessment Scale - POSАS).

Резултат

Bi-Oil е ефикасен в подобряване вида на кожата при белези. Статистически значим резултат само след 2 седмици (15 дни) при 66% от пациентите. След 8 седмици (ден 57), при 92% от пациентите резултатът е три пъти по-добър от отчетения на 2-рата седмица. Постоянно подобряване на параметрите по Скалата за Оценка на Белези на Пациента и Наблюдаващия (POSАS) по време на проучването.