Проучване за белези, 2005

Изследователски център

Фотобиологична лаборатория на Медицински Университет Южна Африка.

Цел

Оценка на ефикасността на Bi-Oil при подобряване вида на белези.

Извадка

Пациенти: 24 участника, 22 жени и 2 мъже. Възраст на участниците: от 18 до 60 години. Възраст на белезите: от новообразувани до 3 годишни. Тип белези: от малки изгаряния до хирургични белези (12 големи белега, 14 малки белега- 1 пациент има 3 белега).

Метод

Единостранно заслепено (оценител), рандомизирано, контролирано проучване. Изследването по двойки дава възможност за сравнение в рамките на обекта. Пациентите са със съответстващи (съпоставими) белези или белег достатъчно голям, за да позволи прилагането върху половината белег. Продуктът се нанася два пъти дневно в продължение на 12 седмици върху целевата зона. Прилагането се извършва под контрол и на редовни интервали от време. Оценките за направени на 0, 4, 8 и 12 седмици.

Резултат

Bi-Oil подобрява вида на белезите и при обективна и субективна оценка. 65% от пациентите регистрират подобрение на външния вид на белега на четвъртата седмица.