Проучване за дехидратирана кожа, 2011

Изследователски център

Фотобиологична лаборатория на Медицински Университет Южна Африка.

Проучване 1

Цел

Да се направи оценка на ефекта от еднократно нанасяне на Bi-Oil за подобряване на бариерната функция и хидратацията на роговия слой (SC).

Извадка

Пациенти: 40 участнички от женски пол от различни етнически групи. Локализация на тестване: долната част на ръката до лакътя на всички пациенти.

Метод

Оценка на хидратацията на кожата с помощта на корнеометър за първично измерване и оценка на бариерната функция с помощта на уред за измерване на изпарението като вторичен показател. Участниците в проучването измиват ръцете си до лактите със сапун 2 часа преди измерванията. Инструментални измервания са направени на изходно ниво. След това Bi-Oil и референтно масло са нанесени на отделни места на долната част на ръката до лакътя на всички пациенти. Измервания са осъществени отново веднага след нанасянето на продукта и 2 часа по-късно, преди и след остраняването на продуктите от кожата. Измерване е направено и на контролен нетретиран участък на всеки етап от проучването.

Резултат

Веднага след нанасянето и двете масла редуцираха трансепидермалната загуба на вода (TEWL) в сравнение с контролната група, неизползвала терапевтично средство. Повишените стойности за съпротивление на кожата два часа преди отстраняване на продукта, показват повишена хидратация на кожата при употреба и на двете масла. Два часа по-късно, след отстраняване на маслата от кожата, Bi-Oil демонстрира допълнително повишени стойности на ТEWL в сравнение с тези при референтното масло, което е индикация за наличие на повече влага в кожата и следователно повече хидратация.

Проучване 2

Цел

Да се направи оценка на ефекта от нанасянето на Bi-Oil два пъти дневно за хидратация и успокояване на суха кожа.

Извадка

Пациенти: 25 жени от антрополигичен тип на европеидна раса. Локализация: тестваните продукти се прилагат върху външната, долна част на крака при всички пациенти.

Метод

За провокиране на изсушаване на кожата е използван сапун в продължение на 7 дни. Bi-Oil и референтно масло бяха нанасяни два пъти дневно. Оценки на кожата са направени на 1-ви и 3-ти ден. Визуални оценки са направени от специалист по визуални оценки при използване на лампа с двукратно увеличение. Оценка е направена и на контролен, нетретиран участък на всеки етап от проучването.

Резултат

И Bi-Oil, и референтното масло подобряват състоянието на сухата кожа в сравнение с контролната нетретирана зона. Bi-Oil дава статистически по-добри резултати за ефикасността на ден 3. Значително подобрение на външния вид на кожата, третирана с Bi-Oil, потвърждава неговата ефикасност при облекчаване и успокояване на сухата кожа.