Проучване за стареене на кожата, 2011

Изследователски център

Томас Дж. Стивънс и сътрудници, Инк., Тексас, Съединени Американски Щати

Проучване 1: лице и шия

Цел

Да се направи оценка на ефикасността на Bi-Oil при употребата му от жени с леко до умерено фотоувредена (състарена) кожа на лицето и шията.

Извадка

Пациенти: 67 участнички от женски пол (различни етнически групи) с клинично установено леко до умерено фотоувреждане на кожата на лицето и шията. Терапевтичната група, ползваща Bi-Oil, включваше 35 пациенти, а групата, неизползваща Bi-Oil - 32 пациенти. Възраст на участничките: от 30 до 70 години.

Метод

Рандомизирано, контролирано, заслепено за ефетивност проучване. Пациентите участват в първоначален скрининг, последван от 1-седмичен период на отсяване. Продуктът се нанася върху лицето и шията два пъти дневно в продължение на 12 седмици. Нанасянето се извършва под контрол при изходната визита. Клинични оценки са направени на 0, 2, 4, 8 и 12 седмица. Пациентите са клинично оценени по отделно, по следните параметри за ефикасност на лицето и шията: общ външен вид, фини бръчки, дълбоки бръчки, петниста пигментация, неравномерен тен на кожата, визуална грапавост/ гладкост, тактилна грапавост/ гладкост, стегнатост и лъскавина (мътност).

Резултат

Bi-Oil е доказано ефикасен за подобряване на общия външен вид на фотоувредена (състарена) кожа на лицето и шията. След 8 седмици е постигнат статистически значим резултат за всички клинично оценявани параметри на ефикасността. След 12 седмици 94% от пациентите в терапевтичната група, ползваща Bi-Oil, демонстрират статистически значимо подобрение в общия външен вид на лицето, а 80% от пациентите демонстрират статистически значимо подобрение в общия външен вид на шията.

Проучване 2: тяло

Цел

Да се направи оценка на ефикасността на Bi-Oil при използването му върху кожата на деколтето и долната част на краката и ръцете от жени с леко до умерено фотоувредена (състарена) кожа.

Извадка

Пациенти: 67 участнички от женски пол (от различни етнически групи) с клинично установено леко до умерено фотоувреждане на кожата на лицето и шията. Терапевтичната група, ползваща Bi-Oil, включваше 35 пациенти, а групата, неползваща Bi-Oil - 32 пациенти. Възраст на участничките: от 30 до 70 години.

Метод

Рандомизирано, контролирано, заслепено за ефективност проучване. Пациентите участват в първоначален скрининг, последван от едноседмичен период на отсяване. Продуктът се прилага върху деколтето и долната част на краката и ръцете, два пъти дневно, в продължение на 12 седмици. Нанасянето е извършено под контрол при първоначалната визита. Клинични оценки са направени на 0, 2, 4, 8 и 12 седмица. Пациентите са клинично оценявани по отделно по следните параметри на ефикасността за деколтето и долната част на краката и ръцете: общ външен вид, отпусната кожа, сухота/лющене, визуална грапавост/гладкост и тактилна грапавост/гладкост.

Резултат

Bi-Oil е ефективен в подобряването на външния вид на фотоувредена (състарена) кожа на тялото. След 4 седмици бе постигнат статистически значим резултат по всички клинично оценявани параметри на ефикасността. След 12 седмица, 89% от пациентите в терапевтичната група, ползваща Bi-Oil, демонстрират статистически значимо подобрение на общия външен вид на деколтето и долната част на краката и ръцете.