Тест за провокиране на акне, 2006

Изследователски център

Фючър Козметикс, Претория, Южна Африка.

Цел

Тест на Bi-Oil за провокиране появата на акне и комедони (пъпки).

Извадка

Пациенти: 21 участници, 17 жени и 4 мъже от различни етнически групи, 50% склонни към акне.

Метод

Рандомизирано, контролирано проучване. Продуктът се нанася два пъти дневно в продължение на 28 дни. Оценяват се 3 области: нетретирана (отрицателна контрола), третирана с Bi-Oil и третирана с ацетилиран ланолинов спирт (положителна контрола - продукт, провокиращ акне). Тестваните продукти се прилагат върху горната част на гърба (областта на лопатките).

Резултат

Bi-Oil е некомедонен и не предизвиква появата на акне. Областта, върху която се прилага Bi-Oil, не показва значима разлика спрямо нетретираната област. Положителната контрола провокира акне.