Проучване за белези от акне, 2012

Изследователски център

Отделение по Дерматология, Първа Университетска Болница Пекин, Китай.

Цел

Експлоративно проучване за оценка ефикасността на Bi-Oil за подобряване външния вид при белези от акне по лицето при пациенти от Китай.

Извадка

Пациенти: 44 пациенти от Китай с новообразувани белези от акне по лицето (на възраст под 1 година). Терапевтичната група, ползваща Bi-Oil, включва 32 пациента, а групата, неползваща терапевтично средство, включва 12 пациенти. Възраст на участниците: от 14 до 30 години.

Метод

Рандомизирано, контролирано, заслепено проучване за ефикасност. Пациентите участват в първоначален скрининг, последван от едноседмичен период на отсяване. Продуктът се нанася два пъти дневно в продължение на 10 седмици. Прилагането се извършва под наблюдение и на редовни интервали от време. Оценките са направени на 0, 4, 8 и 10 седмица и включват следното: Обща оценка на белега (GSS) от изследващият, измерване цвета на белега от акне / зачервяването с помощта на хроматометър, измерване нивата на себума с помощта на себуметър, документиране броя на комедоните и възпалителните лезии от дерматолог. Пациентите също попълват въпросници за самооценка при всяка визита.

Резултат

Най-добрият резултат от клиничното оценяване бе свързан със способността на Bi-Oil да редуцира еритемата или зачервяването на макуларните (плоски) белези от акне, при което кожата става по-светла. Резултатите от въпросниците за самооценка показаха, че при повече от 84% от пациентите се наблюдава подобряване на общото състояние на техните белези от акне и че при повече от 90% се наблюдава подобряване в цвета на белега. Резултатите от измерването на количеството на акнето и нивата на себум показаха, че Bi-Oil не предизвиква или не утежнява акнето и не повишава секрецията на себум.