Производство

Bi-Oil се произвежда според стандартите на cGMP (Добра Производствена Практика), постановена от Световната Здравна Организация. Всички съставки са изпитани за модификация и микробиологично замърсяване преди производство и проба от всяка произведена партида е лабораторно изследвана и после запазена за наблюдение в продължение на 5-годишен период.

Всички опаковки на Bi-Oil могат да се рециклират и всички хартиени материали са сертифицирани в съответствие с практики за устойчиво управление на горите.

Производството на Bi-Oil не генерира вредни емисии, опасни отпадъци или отпадни води.